Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be federal logo

Wees voorbereid bij noodsituatie

Waarom een campagne over het Seveso-risico ?

Het risico op ongeval in een Seveso-onderneming is klein, maar niet onbestaande. Daarom is het belangrijk dat u de te nemen beschermingsacties  kent voor uzelf en uw familieleden.

De overheden hebben de opdracht om de bevolking te informeren over de eventuele gevaren in verband met de Seveso ondernemingen.

Tijdens een noodsituatie zou u aan de gevolgen van verschillende risico's blootgesteld kunnen worden, zoals een brand, een explosie of een toxische straling.

Om u te beschermen, volgt u deze aanbevelingen: ga naar binnen; sluit ramen en deuren; luister naar de media.

 

Concept van de campagne

In 2007 berustte het concept van de campagne op het zuiver dierlijke instinct: bij gevaar vluchten de dieren in hun nest . Dit voorbeeld uit de natuur is eveneens relevant voor de mens. Daarom is in deze campagne ervoor gekozen om het dierlijke instinct te blijven gebruiken en het bovendien toe te passen op de mens zodat de burger zich ermee kan identificeren.

 

Hoe zal u over deze campagne ingelicht worden?

U zal via de televisie ingelicht worden, door middel van een filmpje dat op de nationale zenders uitgezonden wordt, maar ook via advertenties in de nationale pers.

Naast deze nationale informatiecampagne  zal uw gemeente, als u in de omgeving van een Seveso-onderneming woont, informatiebrochures ter beschikking stellen.

 

 

Download de brochure in PDF-formaat

Download de banners:

Download de afbeelding van de affiche

Download de logo van de campagne

Download de logo van de 3 aanbevelingen