Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be federal logo

Uw rol als zorgverlener

Afhalen van jodiumtabletten aanmoedigen

Als zorgverlener (huisarts, gynaecoloog, pediater, vroedvrouw, e.a.) kunt u gezinnen met kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven actief aanmoedigen om jodiumtabletten af te halen bij de apotheek. 

Binnen de 20 kilometer rond een nucleaire site (10 km voor IRE Fleurus), kunt u naast de kwetsbare groepen ook alle andere inwoners aanmoedigen om tabletten af te halen. 

Advies verlenen en medisch screenen

Als zorgverlener kunt u een belangrijke rol spelen in het bevestigen, herhalen en verduidelijken van de informatie die in de bijsluiter en op deze website te vinden is. Op die manier kunt u bijdragen tot het vermijden van ongewenste iatrogene effecten te wijten aan de onterechte inname van jodium bij een nucleair ongeval.

Als huisarts en specialist is het aangewezen om los van elk nucleair incident, het eventuele gebruik van jodiumtabletten op voorhand te bespreken met uw patiënten, vooral met diegenen die een al dan niet gekende schildklieraandoening hebben of bij wie mogelijke ernstige bijwerkingen kunnen optreden bij inname van jodiumtabletten.

Wanneer een patiënt boven de 40 jaar op consultatie komt, kunt u hem/haar medisch screenen op schildklieraandoeningen door schildklierpalpatie. Bij aanwezigheid van een klinische indicatie kunt u een TSH-bepaling uitvoeren. 

Bijdragen tot een correct gebruik

U kunt ook in belangrijke mate bijdragen tot een correct gebruik: de tabletten mogen bij een nucleair ongeval nooit op eigen initiatief worden ingenomen, maar enkel als de overheid dit aanbeveelt. De overheid zal bij een nucleair ongeval via radio, tv, internet, sms en luidsprekers meedelen wie jodiumtabletten moet innemen en wanneer.

Om uw patiënten tijdens een nucleair ongeval goed te begeleiden, is het belangrijk dat u zich op de hoogte houdt van de aanbevelingen van de overheid

Geruststellen bij neveneffecten

Als de jodiumtabletten tijdens een nucleair ongeval moeten worden ingenomen, kunt u patiënten geruststellen die neveneffecten vertonen. 

Ernstige neveneffecten zijn zeer zeldzaam. Banale neveneffecten zoals een metaalsmaak, maag-darmklachten en een lichte huiduitslag komen meer voor, maar zijn helemaal niet ernstig en verdwijnen spontaan na het stopzetten van de inname van jodium. 

Medische controle na inname van jodiumtabletten

Wanneer de jodiumtabletten toegediend werden aan zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of aan pasgeborenen, is het noodzakelijk om een controle van de schildklierfunctie van de baby uit te voeren. 

Een medische controle na inname is ook aangewezen bij personen die lijden aan aandoeningen van de schildklier of hieraan geleden hebben.