Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be federal logo

Uw rol als apotheker

Afhalen en inname van jodiumtabletten aanmoedigen

U kunt de kwetsbaarste doelgroepen (zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en gezinnen met kinderen) aanzetten tot het afhalen van jodiumtabletten.

Advies verlenen

Het is aanbevolen om, los van elk nucleair voorval, het eventuele gebruik van jodiumtabletten op voorhand te bespreken met uw patiënten, en dit in het bijzonder met volwassenen ouder dan veeertig jaar en personen die een contra-indicatie hebben voor de inname van jodium.

Als apotheker kunt u een belangrijke rol spelen in het adviseren, het informeren en het verduidelijken van de bijsluiter wanneer nodig.

Bijdragen tot een correct gebruik

U kunt ook in belangrijke mate bijdragen tot een correct gebruik van jodiumtabletten. De tabletten mogen niet op eigen initiatief worden ingenomen, maar slechts in geval van aanbeveling daartoe door de bevoegde overheid. Bij een nucleair ongeval zullen de betrokken overheidheidsdiensten via communicatiekanalen zoals radio, televisie, de sociale media en het BE-Alert-systeem, zeggen wie deze tabletten moet innemen (welke leeftijdsgroepen, hoe, waar en wanneer).

Om uw patiënten tijdens een nucleair ongeval op een degelijke manier te begeleiden, is het belangrijk dat u zich op de hoogte houdt van de aanbevelingen van de bevoegde overheid.

Geruststellen bij bijwerkingen

Wanneer de jodiumtabletten tijdens een nucleair ongeval moetn worden ingenomen, kunt u patiënten geruststellen die bijwerkingen vertonen.

Ernstige bijwerkingen zijn zeer zeldzaam. Banale bijwerkingen zoals een metaalsmaak, maag-darmklachten en een lichte huiduitslag komen meer voor, maar zijn helemaal niet ernstig en verdwijnen spontaan na het stopzetten van de inname van jodium.

Net als de meeste geneesmiddelen zijn tabletten met stabiel jodium niet geschikt voor een kleine minderheid, zoals personen die allergisch zijn voor jodium, die een zeldzame huidziekte hebben of die eerder al schildklierproblemen hadden. Als apotheker is uw rol ook die mensen adviseren en begeleiden van de inname van tabletten met stabiel jodium bij stralingsgevaar.