Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be federal logo

Over deze website

 

Deze website wil de bevolking informeren over de nucleaire risico’s op of nabij het Belgisch grondgebied, die kunnen leiden tot de activatie van het nucleair en radiologisch noodplan.

Deze website werd gemaakt naar aanleiding van de informatiecampagne 'Weet jij wat te doen bij een nucleair ongeval?' in maart-mei 2018. Daarmee werd uitvoering gegeven aan de EU-richtlijn 89/618 Euratom en het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgisch grondgebied.

Deze website kwam tot stand met de medewerking van diverse overheden en private ondernemingen, met in het bijzonder de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), de FOD Volksgezondheid & Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).
 

Crisiscentrum            FANC
 

 

FOD Volksgezondheid       FAGG