Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be federal logo

Jodiumtabletten voor wie?

Wie zou jodiumtabletten moeten innemen?

De afstand tot de radioactieve bron en de leeftijd bij blootstelling aan het radioactief jodium hebben een zeer grote invloed. Hoe jongeer, hoe hoger het risico van schildklierkanker veroorzaakt door radioactief jodium, en hoe dichter een persoon zich bij de nucleaire site bevindt, hoe groter de blootstelling aan radioactief jodium bij ene nucleair accident.

De meest kwetsbare groepen zijn:

 1. kinderen jonger dan 18 jaar, en vooral de jongsten onder hen;
  Deze groep loopt het grootste risico om schildklierkanker te krijgen na blootstelling aan radioactief jodium.
 2. zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.
  De hogere gevoeligheid van de jongsten voor radioactief jodium is al voor de geboorte van het kind aanwezig, en jodium wordt ook actief opgenomen door de borstklier en afgescheiden in de moedermelk. Het is dan ook van groot belang dat zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven jodiumtabletten gebruiken om hun baby te beschermen.
  Tijdens de zwangerschap bestaat er ook een verhoogde behoefte aan jodium. Zwangere vrouwen die aan radioactief jodium worden blootgesteld, zullen daardoor meer jodium opnemen en bijgevolg een groter risico vertonen.
  Als de toekomstige moeder of de vrouw die borstvoeding geeft ouder is dan veertig jaar, moeten we opnieuw verschillende risico’s in rekening brengen en moet op basis van een individueel medisch advies worden beslist over de eventuele inname van jodiumtabletten. In dit individueel advies moet rekening worden gehouden met de risico’s voor zowel moeder als baby bij blootstelling aan radioactief jodium en moeten de mogelijke nadelen van de inname van de tabletten voor de moeder in rekening worden gebracht.

Voor wie is het minder aangewezen om jodiumtabletten in te nemen?

 • Personen met een contra-indicatie voor de inname van jodiumtabletten.
  De informatie over de contra-indicaties van jodium zijn opgenomen in de bijsluiter. 
 • Jongvolwassenen tussen 18 en 40 jaar zijn minder gevoelig dan kinderen en lopen minder risico.
 • Personen ouder dan veertig jaar.
  Personen ouder dan veertig jaar hebben dan weer een zeer laag risico om schildklierkanker te krijgen na blootstelling aan radioactief jodium, terwijl het risico dat de werking van hun schildklier ontregeld raakt door het nemen van tabletten met stabiel jodium hoger ligt.
 • Personen met een kropgezwel, knobbeltjes op de schildklier of hyperthyreoïdie lopen ook een hoger risico op ontregeling van de schildklierwerking. Zij vragen best meer informatie aan hun huisarts of specialist nog voor ze met een noodgeval worden geconfronteerd.
Leeftijdseffect

Omdat de voordelen van de jodiumtabletten beperkt zijn en de kans op ernstige bijwerkingen stijgt bij personen ouder dan veertig jaar, wordt de inname van jodiumtabletten over het algemeen niet aanbevolen aan deze leeftijdsklasse.