Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be federal logo

Jodiumtabletten afhalen bij de apotheek

Binnen een zone van 20 kilometer rond Belgische en aangrenzende nucleaire installaties (10 kilometer voor IRE Fleurus) zijn er preventief jodiumtabletten beschikbaar bij alle apothekers. In elke gemeente binnen deze zone, kan je als individu of collectief gratis jodiumtabletten afhalen, zelfs al ligt de gemeente maar gedeeltelijk binnen de straal van 20 of 10 kilometer. 

Kijk hier of je binnen deze zone woont. 

Woon je binnen deze zone?

  • Kijk eerst of je nog jodiumtabletten in huis hebt. Deze zijn nog houdbaar (zie onder).
  • Ga langs bij je apotheker
  • Neem de identiteitskaarten van alle gezinsleden mee
  • Je apotheker zal je één doosje tabletten per vier personen meegeven
  • Bewaar je doosje tabletten thuis op een correcte manier (zie bijsluiter) en op een plaats die iedereen kent, net als elk ander geneesmiddel.

Woon je buiten deze zone? 

Ook buiten deze zones beschikken apothekers in heel het land over doosjes met stabiel jodium. In België raden we de meest kwetsbare groepen aan om gratis jodiumtabletten te halen:

  • kinderen (<18 jaar)
  • zwangere vrouwen
  • vrouwen die borstvoeding geven
  • collectiviteiten waar (heel jonge) kinderen aanwezig zijn (bv. crèches, kinderdagverblijven, kleuterscholen, lagere scholen en middelbare scholen).

Behoor jij tot één van deze groepen? Ga langs bij je apotheker met de identiteitskaarten van alle leden van je gezin. Je apotheker zal je dan een doosje tabletten per 4 personen meegeven. Bewaar je doosje tabletten thuis op een correcte manier (zie bijsluiter) en op een plaats die iedereen kent, net als elk ander geneesmiddel.

Niemand is echter uitgesloten om deze voorbereidende maatregel ook te nemen. Zo kan grootvader bv. jodiumtabletten in huis halen voor kleinkinderen die op bezoek zijn. 

Bovendien zijn er gecentraliseerde (in een farmaceutische opslagplaats) en gedecentraliseerde (bij de eenheden van de Civiele Bescherming) strategische voorraden aanwezig in België. Bij een nucleair ongeval kunnen deze voorraden  snel ingezet worden om  jodiumtabletten naar de interventiezone te brengen. 

Nog jodiumtabletten in huis?

Jodiumtabletten

Als je jouw jodiumtabletten in hun originele verpakking bewaart, blijven ze erg lang goed. Net zoals keukenzout verweert het jodium van de tabletten bijna niet. De hoeveelheid van de actieve stof is meer dan voldoende om het gewenste effect te bereiken gedurende vele jaren.

Op de verpakking van de jodiumtabletten staat enkel de productiedatum aangegeven. Deze zijn minstens 10 jaar houdbaar.

Als je dus al tabletten in huis hebt met de fabricatiedatum okt 2010 – juni 2011  (lotnummers: 0L078A - 0L079A - 0L080A - 0L081A - 0L082A - 0L083A - 0L084A - 0L085A - 0L086A - 0L087A - 0L148A - 0L149A - 0L150A - 0L151A) , hoef je geen nieuwe tabletten te halen. Deze zijn minstens houdbaar tot eind 2020

Om de bruikbaarheid van de jodiumtabletten na te gaan kan de overheid beroep doen op het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV). Het WIV garandeert de werkzaamheid van de jodiumtabletten die de bevolking thuis heeft.

Tip: bewaar de tabletten in hun oorspronkelijke verpakking en op een geschikte plaats (kamertemperatuur en weg van vocht en licht), waar je ze snel kunt terugvinden, bijvoorbeeld in je geneesmiddelenkastje.