Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be federal logo

Het nut van jodiumtabletten

Wat gebeurt er bij blootstelling aan radioactief jodium?

Bij een radioactieve uitstoot kan radioactief jodium vrijkomen. De overheden kunnen u dan aanraden om stabiel, niet-radioactief jodium in te nemen. Jodiumtabletten bevatten ongeveer duizendmaal de dagelijks benodigde dosis voor het lichaam. Zo is uw schildklier verzadigd en vermijdt u de opname van radioactief jodium door het lichaam.

Radioactief jodium kan op drie manieren uw lichaam binnendringen:

  • inademen van lucht met radioactief jodium. Dit gevaar kunt u grotendeels afwenden door binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Daarom is schuilen de beste beschermingsmaatregel;
  • innemen van drank of voedsel met radioactief jodium. Bij een nucleair ongeval zal de overheid altijd de nodige maatregelen nemen om consumptie van radioactief besmet voedsel te voorkomen, zoals een consumptieverbod van melk of groenten.
  • Opname via de huid. Opname via de huid is meestal te verwaarlozen.

Hoe werken jodiumtabletten?

Als de tabletten met stabiel, of niet-radioactief, jodium worden ingenomen op het goede moment, kan de schildklier worden verzadigd met jodium en geen radioactief jodium meer opnemen. Door tabletten met stabiel jodium in te nemen, kunt u dus uw schildklier beschermen. De jodiumtabletten bieden geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen. Het is dan ook uiterst belangrijk dat u zo snel mogelijk naar binnen gaat.