Andere informatie en diensten van de overheid : www.belgium.be federal logo

Wat kan jij doen?

Bij een noodsituatie concentreert de uitbater zich op het technische aspect, en de overheid op de bescherming van de bevolking en het leefmilieu. Maar wist je dat je zelf de gevolgen van een noodsituatie ook kan beperken als je goed geïnformeerd en voorbereid bent? 

Naargelang de noodsituatie, kan de overheid je één of meerdere van onderstaande beschermingsmaatregelen aanraden.